Úvodní část

Osobní průlom (Personal Breakthrough) je jednodenní schůzka, která zpravidla trvá 4-7 hodin. Budu Vás provázet celým procesem, během něhož budeme střídavě sedět pohodlně v křesle, hovořit, budeme se nacházet ve stavu uvolnění, nebo také plné aktivity při provádění různorodých technik.

Setkání započneme rozhovorem o Vašem tématu. Budeme více mluvit o jeho historii, podrobnostech, souvislostech a bude mě zajímat, jaká máte očekávání od výsledku celé práce. Součástí úvodního rozhovoru je také identifikace příčin a možných bariér, které Vás dosud držely zpátky.

Jdeme hlouběji

V další části začneme vstupovat hlouběji a půjdeme do stavu mírně změněného vědomí, takzvaného transu neboli hypnózy. Hypnóza je stav větší uvolněnosti a relaxace, při kterém neztrácíte kontrolu nad sebou ani svým chováním. Důležité je, že v tomto stavu uvolnění a relaxace je Vaše nevědomá část mysli více vnímavá a přístupná k tomu, co jí chceme sdělit. A podpora naší nevědomé mysli je při celém procesu Osobního průlomu naprosto klíčová.

Postupně přijdou na řadu další techniky především ze sféry koučování a Neuro-lingvistického programování (NLP). Můžeme se jejich prostřednictvím vracet do minulosti a zde hledat a řešit příčiny současného stavu. Můžeme se také vydat do Vaší budoucnosti nalézat a nastavovat Vaší vizi, Vaše směřování. Některé z technik jsou klidné a uvolňující, některé trochu více dynamické a energické. Všechny jsou však snadné a hravě je spolu zvládneme.

Během našeho setkání budeme také zkoumat Vaše hodnoty, přesvědčení a další věci související s tématem, kde chcete provést změnu. Budeme používat Vaší představivost, psát a trochu i kreslit. Občas si uděláme kratší přestávky, během kterých je možné se občerstvit.

Naše cíle

V průběhu celého setkání je naším cílem identifikovat a odstranit překážky, které dosud bránily vyřešení Vaší situace a nastartovat proces změny. Probíhající změny pro Vás mohou být zřetelné již během setkání, častěji však v dalších dnech, týdnech či maximálně prvních měsících po Osobním průlomu. V této době s Vámi budu v kontaktu a společně budeme sledovat, jaké změny probíhají a jakým způsobem se tak děje.
V případě potřeby se potkáme ještě jednou na kratší cca 1,5 hodinové setkání. Průběžný kontakt a následné setkání je v ceně Osobního průlomu.

Po skončení schůzky

Ve zbytku dne po skončení schůzky je Vaším hlavním úkolem odpočívat a nechat doznívat proces, který jste absolvovali. V dalších dnech, týdnech a měsících sledujete, co se odehrává a mění v oblasti, na kterou jste se zaměřili pomocí Osobního průlomu. A také podnikáte žádoucí kroky a činnosti, aby Váš uvolněný potenciál a nastartované změny přinesly své ovoce a projevily se ve Vašem životě.
Následné kroky a aktivita, kterou vyvíjíte po ukončení Osobního průlomu, jsou velmi důležitou součástí úspěchu. Bez nich by efekt naší práce mohl zůstat nevyužit. Váš průlom opuštěním mé pracovny nekončí, ale právě začíná.
V čase po konci našeho setkání máte také ještě jeden úkol - užívat si všeho nového, co Vám Osobní průlom pomohl přinést do Vašeho života.