1Co je to Osobní průlom (Personal Breakthrough) ?

Osobní průlom, nebo také Osobní průlomová schůzka (z angličtiny Personal Breakthrough Session), je unikátní proces, který kombinuje velmi účinné techniky a přístupy - především z koučování, Neuro-lingvistického programování (NLP) a hypnózy.

Kombinací těchto technik a přístupů je možné dosáhnout rychlé změny v mnoha oblastech našeho života – ať již v rovině osobní, pracovní či jiné.

Hlavními principy Osobního průlomu jsou odstranění našich vnitřních bariér, konfliktů a limitů a otevření prostoru k plnému využití našeho vnitřního potenciálu v oblasti, kde chceme růst, kde se chceme posunout dále.

Díky tomu, že techniky Osobního průlomu nezůstávají pouze na úrovni našeho běžného vědomí - ale jdou hlouběji k naší vnitřní inteligenci, k našim nevědomým zdrojům – je možné uskutečnit zásadní změny, zásadní průlom a to i tam, kde běžné metody často selhávají.

2Co je to NLP – Neuro-lingvistické programování?

Neuro-lingvistické programování (NLP) je soubor postupů a technik, díky kterým můžeme poznat naše myšlení (co si myslíme a z jakého důvodu si to myslíme) a chování (co děláme, jak to děláme a z jakého důvodu to děláme).

Můžeme se rozhodnout, které myšlenky a chování si ponecháme a které změníme či nahradíme jinými s cílem cítit se lépe, využít svůj potenciál, dosáhnout vyšších výkonů, zlepšit svoji komunikaci, povznést své vztahy na vyšší úroveň nebo se zdokonalit v jakékoli jiné oblasti.

Můžeme například porozumět tomu, proč jsme při vystupování před lidmi vždy nervózní, třese se nám hlas a schopnost naší komunikace je hluboce pod našimi možnostmi. A můžeme si pro příště nastavit jiné pocity a jinou reakci. Je jen na nás, zdali se při příští prezentaci budeme chtít cítit klidně a vyrovnaně, nebo velmi sebevědomě a odvážně.

Tohle a mnoho dalšího nabízí fascinující svět Neuro-lingvistického programování (NLP).

3Co je to hypnóza?

Hypnóza je stav větší uvolněnosti a relaxace, při kterém je naše nevědomá část mysli více vnímavá a přístupná k tomu, co jí chceme sdělit.

Přestože mysl hypnotizovaného je v tomto stavu lépe přístupná pozitivním změnám, neztrácí člověk v žádném případě kontrolu nad sebou a svým chováním.

Hypnóza tedy není stavem, kdy by hypnotizovaný byl zcela mimo realitu, nevěděl o sobě a byl v moci terapeuta. Není také během hypnózy možné vložit do mysli člověka věci, myšlenky či příkazy, se kterými by sám nesouhlasil.

Stav hypnózy se velmi blíží nebo je často naprosto totožný se stavy relaxace, uvolnění, klidu, které zažíváme v běžném životě při různých příležitostech.

4Mám se na setkání Osobního průlomu nějak připravit?

Osobní průlom je velmi intenzivní proces, který zabere významnou část jednoho dne. Proto je velmi vhodné, abyste na tento den byli odpočatí a měli jej celý vyhrazený pouze pro naše setkání.

Žádná další speciální příprava však není nutná.

5Co se děje po setkání?

Ve zbytku dne po skončení schůzky je Vaším hlavním úkolem odpočívat a nechat doznívat proces, který jste absolvovali. V dalších dnech, týdnech a měsících sledujete, co se odehrává a mění v oblasti, na kterou jste se zaměřili pomocí Osobního průlomu. A především podnikáte další kroky a činnosti, aby Váš uvolněný potenciál a nastartované změny přinesly své ovoce a projevily se ve Vašem životě.

V této době s Vámi budu v kontaktu a společně budeme sledovat, jaké změny probíhají a jakým způsobem se tak děje.

V případě potřeby se potkáme ještě jednou na kratší cca 1,5 hodinové osobní setkání. Průběžný kontakt a jedno následné setkání jsou v ceně Osobního průlomu.

6Jak rychle se začnou odehrávat v mém tématu změny?

Probíhající změny pro Vás mohou být zřetelné již během setkání, avšak častěji se tak stane v dalších dnech, týdnech či prvních měsících po Osobním průlomu. V této době s Vámi budu v kontaktu a společně budeme sledovat, jaké změny probíhají a jakým způsobem se tak děje.

V případě potřeby se potkáme ještě jednou na kratší cca 1,5 hodinové osobní setkání. Průběžný kontakt a jedno následné setkání jsou v ceně Osobního průlomu.

7Jaké změny se po Osobním průlomu budou odehrávat?

To je opravdu velmi různé. Mohou to být velmi rychlé a razantní změny, ale také postupné menší, které může být snadné ve víru všedního dne přehlédnout. Někdy jsou změny vyloženě příjemné - když Vám odpadají staré bloky a limity a otevírají se nové možnosti. Není však výjimkou, že na nějaký čas dojde k věcem, které na první pohled vypadají jako negativní. Například když ve stávajícím zaměstnání, které chcete opustit, se situace stane již dále neudržitelnou.

Někdy pro posun a průlom stačí příjemná vize lákavé budoucnosti a benefity s ní spojené, někdy je třeba „šťouchance“, který je zpočátku nepříjemný, ale ve svém výsledku velmi cenný.

Rychlost, množství a průběh změn po Osobním průlomu jsou zcela individuální, vždy Vám však budu i po naší schůzce k dispozici, abyste všechny změny v pořádku integrovali do svého života.

8Udělá za mě Osobní průlom všechnu práci?

V žádném případě.

Vaše aktivita a plné zapojení jsou nezbytné nejenom v samotném průběhu našeho setkání, ale také v čase, který po tomto setkání následuje. Je velmi důležité, abyste si v prvních dnech, týdnech a měsících po Osobním průlomu všímali probíhajících změn a reagovali na ně.

Váš otevřený potenciál a nabízené změny potřebují, abyste se jich chopili a podnikali nezbytné kroky k jejich uskutečnění. Budu Vám v tomto rád k dispozici.

9Je možné, že i po absolvovaném Osobním průlomu je potřeba ještě další práce?

Ano to se může opravdu stát.

Může se stát, že po Osobním průlomu vyvstanou témata (překážky, limity, bariéry, nové souvislosti apod), které při samotné schůzce nevyšly na povrch, nebo z nějakého důvodu nebyly zcela vyřešeny.

V takovém případě na tomto společně pracujeme při následné osobní schůzce, která je v ceně Osobního průlomu, případně se domlouváme na individuálním plánu dalšího postupu.

10Co když ani několik měsíců po Osobním průlomu nejsou evidentní žádné změny?

V první fázi společně zkoumáme, zdali změny neproběhly a neunikly Vaší pozornosti.

Někdy jsou probíhající změny razantní a zcela evidentní, stává se však, že se dějí jemným způsobem, který je ve víru všedního dne snadné přehlédnout.

Jestliže dojdeme k závěru, že změny neunikly pozornosti a opravdu neproběhly, věnujeme se zkoumání, z jakého důvodu k tomu došlo.

Je možné, že díky tomuto zkoumání odhalíme, že existují témata (překážky, limity, bariéry, nové souvislosti apod), které při samotné schůzce nevyšly na povrch, nebo z nějakého důvodu nebyly zcela vyřešeny.

Každopádně na tomto společně pracujeme při následné osobní schůzce, která je v ceně Osobního průlomu, případně se domlouváme na individuálním plánu dalšího postupu.

11Pro koho je Osobní průlom nevhodný?
Osobní průlom je silný nástroj a jako takový je vhodný pro významnější a rozsáhlejší témata, které chceme ve svém životě změnit a posunout dále. Osobní průlom není vhodný pro témata menšího rozsahu, jakými jsou například příprava na pohovor, řešení jednorázového konfliktu, obavy menšího rozsahu, dílčí témata z různých oblastí apod. Na tento typ situací je Osobní průlom většinou zbytečně velkým nástrojem. V těchto případech je vhodnější zvolit klasická konzultační setkání s využitím metod, které ve své praxi používám: koučování, Neuro – lingvistické programování (NLP), hypnóza či EFT terapie. A neposlední řadě Osobní průlom je absolutně nevhodný pro lidi, kteří chtějí zůstat na místě, kde se nacházejí …

Mgr. Lukáš Srbecký

EFT terapeut a NLP kouč

+420 604 512 671