Lukáš Srbecký Osobní průlom cena

Osobní průlom (Personal Breakthrough)

Cena: 5 500 Kč

Cena obsahuje jednodenní setkání v trvání 4-7 hodin, průběžný kontakt po skončení Osobního průlomu a případné následné osobní setkání v rozsahu cca 1,5 hodiny.

Rezervace termínu probíhá na základě zaslání zálohy 1 000 Kč. Záloha je vratná, pouze pokud je rezervace zrušená nebo přesunutá více jak 48 hodin před začátkem setkání.

Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.