Osobní průlom
je více než obyčejná technika !


Asi každý z nás někdy zatoužil po změně, chtěl se posunout dál v nějaké oblasti.

A pravděpodobně vydal značné úsilí a snahu.

Ale kolik z nás opravdu uspělo? A kolik z nás zažilo opakovaná selhání a zklamání?

Možná je čas jít na to jinak. Možná je čas na opravdovou změnu.

Možná je čas na Osobní průlom …

Osobní průlom, nebo také Osobní průlomová schůzka (z angličtiny Personal Breakthrough Session), je unikátní proces, který kombinuje velmi účinné techniky a přístupy - především z koučování, Neuro-lingvistického programování (NLP) a hypnózy.
Kombinací těchto technik a přístupů je možné dosáhnout rychlé změny v mnoha oblastech našeho života – ať již v rovině osobní, pracovní či jiné.
Hlavními principy Osobního průlomu jsou odstranění našich vnitřních bariér, konfliktů a limitů a otevření prostoru k plnému využití našeho potenciálu v oblasti, kde chceme růst, kde se chceme posunout dále.
Díky tomu, že techniky Osobního průlomu nezůstávají pouze na úrovni našeho běžného vědomí - ale jdou hlouběji k naší vnitřní inteligenci, k našim nevědomým zdrojům – je možné uskutečnit zásadní změny, zásadní průlom, a to i tam, kde běžné metody často selhávají.
Osobní průlom může v mnoha případech ušetřit roky snažení se a vědomého úsilí. Může Vám pomoci najít Vaše směřování a odstranit překážky k cíli rychleji než je běžné například u klasického koučování nebo terapie.
Ve světě je Osobní průlom známější než v České republice, kde je zatím relativní novinkou. Avšak díky tomu, že je u nás nyní také k dispozici, může pomoci přinést změnu do života i Vám.

Záleží jen na Vás, jak rychle se tak stane, protože změnit svůj život je možné kdykoli …

Oblasti vhodné pro Osobní průlom

Osobní průlom je silný nástroj a jako takový je vhodný pro významnější a rozsáhlejší témata, která chceme ve svém životě změnit a posunout dále.

Zde uvádím ty nejčastější oblasti a témata, na které je možné Osobní průlom aplikovat. Pokud si nejste jisti, zdali je právě Vaše téma vhodné pro Osobní průlom, neváhejte mne kontaktovat.

Na co Osobní průlom není vhodný?

Osobní průlom není vhodný pro témata menšího rozsahu, jakými jsou například příprava na pohovor, řešení jednorázového konfliktu, obavy menšího rozsahu, dílčí témata z různých oblastí apod. Na tento typ situací je Osobní průlom většinou zbytečně velkým nástrojem. V těchto případech je vhodnější zvolit klasická konzultační setkání s využitím metod, které ve své praxi používám: koučování, Neuro – lingvistické programování (NLP), hypnóza či EFT terapie.

Více o těchto metodách najdete v sekci Časté otázky nebo také na stránkách EFT terapie.